Coins Money Hand Cash Shadow Dark  - BLASfemia_Bernal / Pixabay

Zajímá vás, zda může být nebankovní půjčka riziková?

Pokud si vypůjčíte u velké a známé nebankovní společnosti, seznámíte se důkladně s podmínkami půjčky a přečtete si pozorně smlouvu, nedostanete se pravděpodobně do problémů. Nebankovní půjčky poskytují i menší společnosti, často se zaměřují na půjčky na poměrně nízkou částku.

To, že je půjčka nízká však rozhodně neznamená, že je bez rizika. Různé úvěrové společnosti se předhánějí s nabídkou nízkých půjček a ne všechny se vůči potenciálním dlužníkům chovají opravdu vstřícně.

I malá půjčka se může stát pastí

Nevýhodná může být i bankovní půjčka, vše se však děje v rámci zásad obchodního styku. Poctivě postupuje i naprostá většina nebankovních úvěrových společností, které poskytují půjčky nebankovní. Ovšem podmínky jsou velice různé, a i v této sféře je možno najít takové věřitele, kteří mají k půjčkám připravené právnické nástrahy, které i při malé půjčce mohou dlužníka dostat do problémů. Zde se není možno řídit pouze výší úroku, protože úrok většinou respektuje maximální hranici.

Tip pro čtenáře: Kde můžeme získat levné půjčky pro OSVČ.

Kde se skrývá nástraha

Kličky bývají schovány v právnických formulacích, které jsou většinou ještě uvedeny malým písmem. Nezkušený zájemce o půjčku, který nemá právní vzdělání, si ani nemusí uvědomit, jaká rizika půjčka přináší. Komplikovaný text, složitá větná stavba a nadměrné používání cizích slov porozumění textu rozhodně neulehčují.

Nebezpečím i u nízkých půjček bývají vysoké poplatky, např. za poskytnutí půjčky, za správu smlouvy, za vedení administrativy, která je s půjčkou spojena. Celková částka půjčky tak může narůst a úroky se počítají vždy z té vyšší částky.

Skutečně půjčená částka bývá nižší

Různé poplatky se započítají do dlužné částky, a tak je výše půjčky jiná, než skutečně vyplacená částka. Půjčka opravdu bez poplatků tak fakticky neexistuje. Navíc může být při sebemenším porušení povinnosti splácet uložena vysoká pokuta, která se hradí společně s úroky. Úvěrová společnost tak výrazně zvyšuje svůj zisk a dlužníkovi narůstají splátky.

Coins Euro Currency Cash Cent - fotoblend / Pixabay
Zajímá vás, zda může být nebankovní půjčka riziková?