Jak funguje revolvingový úvěr?

Revolvingový úvěr se využívá především v podnikové sféře. Přesto se s ním někdy mohou setkat i běžní spotřebitelé, neboť neustále dochází ke zdokonalování nabídek úvěrů bankovních i nebankovních institucí. Možná i vás někdy v budoucnu banka osloví s nabídkou určitého druhu revolvingového úvěru. Měli byste proto vědět, o co se vlastně jedná a jak tento finanční nástroj funguje.

V tomto článku vám představíme základní způsoby využití revolvingového úvěru, a také jeho výhody a nevýhody. Rovněž si popíšeme ty nejběžnější formy tohoto finančního produktu, se kterými se na českém trhu můžete setkat.

Typy revolvingových úvěrů

Možná jste se s pojmem revolvingový úvěr možná ještě nikdy nesetkali, ale je dost možné, že jste podobný typ úvěru již v minulosti využili. Jedna z forem tohoto druhu půjčky se totiž velice podobá známému kontokorentnímu účtu. Takový revolvingový úvěr tedy můžete libovolně splácet a průběžně s jeho pomocí získávat finanční prostředky, přičemž nejvyšší možný objem úvěru je předem smluvně definován a není možné si vypůjčit víc. Firmy běžně využívají ještě jeden druh revolvingového úvěru, který je založený na automatickém opakování úvěru. Jestliže tedy úspěšně splatíte první úvěr, budou vám automaticky zapůjčeny další finanční prostředky ve stejné výši, nebo alespoň dopředu získáte schválení k jejich čerpání.

S revolvingovým úvěrem tohoto typu se většina běžných dlužníků nikdy nesetká. Proto se někdy tímto pojmem označuje standardní kreditní účet, který vám umožňuje provést přečerpání až do určité povolené záporné hranice. Někdy je možné narazit na revolvingové úvěry s velice výhodnými propagačními podmínkami, nicméně obvykle je nezbytné počítat s nutností hrazení úroku, jehož výše se odvíjí od předem stanovené úrokové sazby.

Co je revolvingový úvěr?
RyanMcGuire / Pixabay

Význam úrokové sazby

Úroková sazba je v podstatě procentně stanovená cena peněz. Jeden z pohledů na problematiku úvěrů označuje úrokovou sazbu za odměnu, kterou investor získá oproti dočasnému vzdání se zapůjčených finančních prostředků. Mezi výší úrokové sazby a poptávkou (nejen) po revolvingových úvěrech panuje přímá úměra. Z makroekonomického pohledu má tedy centrální banka možnost ovlivňovat objem zapůjčených peněz, neboť se komerční úroková sazba částečně odvíjí od sazeb, za něž centrální banka půjčuje peníze standardním komerčním bankovním institucím.

Pomocí úrokové sazby je možné provádět základní srovnání jednotlivých revolvingových úvěrů. Obvykle platí, že jsou půjčky s nízkou nákladovostí charakteristické i právě nízkou úrokovou mírou. Na tuto závislost ale není možné za všech okolností spoléhat. Vlivem intenzivního konkurenčního boje v odvětví finančních produktů totiž banky a nebankovní instituce někdy část nákladů přesouvají z úroků do jednorázových poplatků, díky čemuž se jim daří uměle snižovat úrokovou sazbu.

Klienti pak ovšem mají mnohem větší problém s orientací v záplavě nabídek revolvingových a různých dalších úvěrů. Řešením je využití ukazatele RPSN, který bere v potaz všechny výdaje, které jako spotřebitel budete nuceni v souvislosti se zvoleným úvěrem uhradit.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *